Baví Vás fotit?

Přihlaste se do soutěže…  

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., vyhlašuje fotografickou soutěž na téma „Voda je život“. 

Soutěž je určena pro analogové, digitální barevné nebo černobílé fotografie. Pokud chcete soutěžit, stačí splnit následující podmínky:

1) Do soutěže lze přihlásit pouze snímky, jejichž jste autory

2) Námět snímku se musí týkat zadaného tématu, hodnotit se bude originalita, zpracování a kompozice

3) Maximální počet snímků od 1 autora - 3 ks

4) Na zadní straně fotografie bude uvedeno jméno autora, adresa, telefon, název a datum pořízení snímku

5) Fotografie je formátu 20 x 30 cm

6) Pro zaměstnance pořadatele je vypsána zvláštní kategorie

 Odborná porota vybere 3 nejzdařilejší fotografie, jejichž autoři obdrží věcné ceny.

 Uzávěrka soutěže: 31. 8. 2017

Autor se automaticky při zaslání fotografií vzdává autorského honoráře ve prospěch pořadatele a dává souhlas k možné publikaci. Snímky se nevrací. Pořadatel si vyhrazuje právo na případné změny. Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat oceněné fotografie elektronicky.

Pořízené snímky zasílejte na adresu: VAS, divize Znojmo, Kotkova 20, 670 25 Znojmo. Obálku označte „Fotografická soutěž“. 

Další informace získáte na divizi Znojmo na telefonu 515 282 546 nebo emailu sekretar@vaszn_cz.

  

Mgr. Ivana Večeřová
Vedoucí útvaru ředitele divize Znojmo