BOZP a PO

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
  • Odborná, poradenská a konzultační činnost (zákon č. 262/2006 Sb., v platném znění a zákon č. 309/2006 Sb., v platném znění)
  • Odborná způsobilost v prevenci rizik
  • Školení
  • Dokumentace
Požární ochrana
  • Odborná, poradenská a konzultační činnost (zákon č. 133/1985 Sb., v platném znění)
  • Odborná způsobilost - technik PO
  • Školení
  • Dokumentace
Kontakty

Petr Čech

tel:   731 136 295 

e-mail: cech@vasgr_cz