Cena vody

Cena pitné vody a cena za odvádění odpadních vod je vyjádřena jako "vodné" a "stočné". Stát reguluje ceny vodného a stočného principem věcně usměrňované ceny podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách. Velmi jednoduše řečeno - zákon a prováděcí předpisy vymezují provozovateli náklady, které může promítnout do ceny vodného a stočného při dosahování přiměřeného zisku. Respektování těchto pravidel kontroluje stát prostřednictvím finančních úřadů a Ministerstva financí České republiky.

Konkrétní výše vodného a stočného je sjednána mezi municipálními vlastníky vodohospodářského majetku a naší společností. Tímto postupem je zvýšena společenská kontrola výše cen, vzhledem ke každoročnímu intenzivnímu vyjednávání o cenách (obvykle na podzim), při kterém společnost předkládá svoje náklady k posouzení vlastníkovi vodohospodářského majetku. Tento fakt je společně s různými místními podmínkami (například zdroje a cena surové vody, charakteristika vodovodní a kanalizační sítě, charakter terénu, atd.) hlavním důvodem vysokého počtu cen nejen ve VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., ale v celé České republice.

 

Odkazy na podrobné informace o cenách vodného a stočného dle jednotlivých divizí:

 

Vývoj vodného a stočného ve VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ  SPOLEČNOSTI, a.s. 2018 - významné Svazky

   Svazek

  V + S (vč. DPH)

  Vodné (vč. DPH)

  Stočné (vč. DPH)

2017

2018

index

2017

 2018

index

2017

2018

index

 Blansko

93,99 96,81

 3,0%

46,75  48,15

 3,0%

47,24 48,66

 3,0%

 Ivančice

93,50 95,10

 1,7%

45,20  45,79

 1,3%

48,30 49,31

 2,1%

 Šlapanicko

92,00 95,57

 3,9%

44,40  47,61

 7,2%

47,60 47,96

 0,8%

 Tišnovsko

91,41 92,74

 1,5%

43,11  43,11

 0,0%

48,30 49,63

 2,8%

 Židlochovicko

90,78 90,92

 0,2%

48,29  48,29

 0,0%

42,49 42,63

 0,3%

 Jihlava

92,51 94,85

 2,5%

55,17  56,44

 2,3%

37,34 38,41

 2,9%

 Třebíč

88,37 90,69

 2,6%

49,40  50,38

 2,0%

38,97 40,31

 3,4%

 Znojmo

88,58 88,58

 0,0%

48,33  48,33

 0,0%

40,25 40,25

 0,0%

 Žďár n./Sáz.

94,90 94,90

 0,0%

54,50  54,50

 0,0%

40,40 40,40

 0,0%

 VAS, a.s.      (významné  Svazky)

91,56 93,14

 1,7%

49,96  50,74

 1,6%

41,60 42,40

 1,9%

Ceny jsou uváděny v Kč za m3 vč. DPH.

Vývoj vodného a stočného 2018 - ostatní významné vodohospodářské společnosti ČR

Společnost

  V + S (vč. DPH)

  Vodné (vč. DPH)

  Stočné (vč. DPH)

2017

2018

index

2017

2018

index

2017

2018

index

Brněnské VaK, a.s.

75,74 75,74

 0,0%

37,08 37,08

 0,0%

38,66 38,66

 0,0%

Ostravské VaK, a.s.

76,62 77,30

 0,9%

37,32 37,65

 0,9%

39,30 39,65

 0,9%

Pražské VaK, a.s.

85,42 87,39

 2,3%

46,43 48,30

 4,0%

38,99 39,09

 0,3%

Severočeské VaK, a.s.

98,30 98,67

 0,4%

49,98 49,98

 0,0%

48,32 48,69

 0,8%

Severomoravské VaK, a.s.

78,73 81,07

 3,0%

41,41 42,64

 3,0%

37,32 38,43

 3,0%

Slovácké VaK Uh. Hradiště, a.s.

75,90 78,54

 3,5%

39,33 40,48

 2,9%

36,57 38,06

 4,1%

Moravská vod. a.s. - Olomouc

83,28 83,27

0,0%

39,15 38,40

-1,9%

44,13 44,87

 1,7%

Šumperská prov.vod.sp.,a.s.

83,63 88,58

 5,9%

41,55 44,92

 8,1%

42,08 43,66

 3,8%

VaK Břeclav, a.s.

92,00 94,87

 3,1%

43,70 45,42

 3,9%

48,30 49,45

 2,4%

VaK Hodonín, a.s.

72,79 73,99

 1,6%

32,84 32,84

 0,0%

39,95 41,15

 3,0%

VaK Hradec Králové, a.s.

90,30 92,03

 1,9%

44,76 45,14

 0,8%

45,54 46,89

 3,0%

VaK Karlovy Vary, a.s.

75,87 78,86

 3,9%

42,69 44,37

 3,9%

33,18 34,49

 3,9%

VaK Kroměříž, a.s.

74,91 76,86

 2,6%

36,37 36,98

 1,7%

38,54 39,88

 3,5%

Moravská vod. a.s. - Prostějov 

86,24 86,24

 0,0%

44,74 44,74

 0,0%

41,50 41,50

 0,0%

VaK Přerov, a.s.

74,50  74,50

 0,0%

42,50  42,50 

 0,0%

32,00 32,00 

 0,0%

VaK Vyškov, a.s.

85,33 87,40

 2,4%

44,18 45,68

 3,4%

41,15 41,72

 1,4%

Moravská vodárenská a.s.- Zlín

86,71 85,71

 -1,2%

43,90 43,40

-1,1%

42,81 42,31

-1,2%