Cena vody

Cena pitné vody a cena za odvádění odpadních vod je vyjádřena jako "vodné" a "stočné". Stát reguluje ceny vodného a stočného principem věcně usměrňované ceny podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách. Velmi jednoduše řečeno - zákon a prováděcí předpisy vymezují provozovateli náklady, které může promítnout do ceny vodného a stočného při dosahování přiměřeného zisku. Respektování těchto pravidel kontroluje stát prostřednictvím finančních úřadů a Ministerstva financí České republiky.

Konkrétní výše vodného a stočného je sjednána mezi municipálními vlastníky vodohospodářského majetku a naší společností. Tímto postupem je zvýšena společenská kontrola výše cen, vzhledem ke každoročnímu intenzivnímu vyjednávání o cenách (obvykle na podzim), při kterém společnost předkládá svoje náklady k posouzení vlastníkovi vodohospodářského majetku. Tento fakt je společně s různými místními podmínkami (například zdroje a cena surové vody, charakteristika vodovodní a kanalizační sítě, charakter terénu, atd.) hlavním důvodem vysokého počtu cen nejen ve VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., ale v celé České republice.

 

Odkazy na podrobné informace o cenách vodného a stočného dle jednotlivých divizí:

 

Vývoj vodného a stočného ve VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ  SPOLEČNOSTI, a.s. 2017 - významné Svazky

   Svazek

  V + S (vč. DPH)

  Vodné (vč. DPH)

  Stočné (vč. DPH)

2016

2017

index

2016

 2017

index

2016

2017

index

 Blansko

93,44 93,99

 0,6%

46,75  46,75

 0,0%

46,69 47,24

 1,2%

 Ivančice

92,00 93,50

 1,6%

44,50  45,20

 1,6%

47,50 48,30

 1,7%

 Šlapanicko

89,59 92,00

 2,7%

43,01  44,40

 3,2%

46,58 47,60

 2,2%

 Tišnovsko

89,91 91,41

 1,7%

42,55  43,11

 1,3%

47,36 48,30

 2,0%

 Židlochovicko

89,92 90,78

 1,0%

48,29  48,29

 0,0%

41,63 42,49

 2,1%

 Jihlava (od 1.7.)

92,51 94,85

 2,5%

55,17  56,44

 2,3%

37,34 38,41

 2,9%

 Třebíč

87,49 88,37

 1,0%

50,66  49,40

-2,5%

36,83 38,97

 5,8%

 Znojmo

87,40 88,58

 1,4%

47,15  48,33

 2,5%

40,25 40,25

 0,0%

 Žďár n./Sáz.

92,60 94,90

 2,5%

53,00  54,50

 2,8%

39,60 40,40

 2,0%

 VAS, a.s.      (významné  Svazky)

89,55 91,56

 2,2%

49,10  49,96

 1,8%

40,45 41,60

 2,8%

Ceny jsou uváděny v Kč za m3 vč. DPH.

Vývoj vodného a stočného 2017 - ostatní významné vodohospodářské společnosti ČR

Společnost

  V + S (vč. DPH)

  Vodné (vč. DPH)

  Stočné (vč. DPH)

2016

2017

index

2016

2017

index

2016

2017

index

Brněnské VaK, a.s.

75,14 75,74

 0,8%

36,78 37,08

 0,8%

38,36 38,66

 0,8%

Ostravské VaK, a.s.

76,06 76,62

 0,7%

37,25 37,32

 0,2%

38,81 39,30

 1,3%

Pražské VaK, a.s.

85,18 85,42

 0,3%

46,75 46,43

-0,7%

38,43 38,99

 1,5%

Severočeské VaK, a.s.

98,00 98,30

 0,3%

49,68 49,98

 0,6%

48,32 48,32

 0,0%

Severomoravské VaK, a.s.

77,88 78,73

 1,1%

40,70 41,41

 1,7%

37,18 37,32

 0,4%

Slovácké VaK Uh. Hradiště, a.s.

74,98 75,90

 1,2%

39,33 39,33

 0,0%

35,65 36,57

 2,6%

Moravská vod. a.s. - Olomouc

84,22 83,28

-1,1%

39,78 39,15

-1,6%

44,44 44,13

-0,7%

Šumperská prov.vod.sp.,a.s.

80,99 83,63

 3,3%

40,25 41,55

 3,2%

40,74 42,08

 3,3%

VaK Břeclav, a.s.

89,35 92,00

 3,0%

42,55 43,70

 2,7%

46,80 48,30

 3,2%

VaK Hodonín, a.s.

76,00 79,33

 4,4%

35,00 36,20

 3,4%

41,00 43,13

 5,2%

VaK Hradec Králové, a.s.

89,41 90,30

 1,0%

44,76 44,76

 0,0%

44,65 45,54

 2,0%

VaK Karlovy Vary, a.s.

74,61 75,87

 1,7%

41,98 42,69

 1,7%

32,63 33,18

 1,7%

VaK Kroměříž, a.s.

73,44 74,91

 2,0%

35,83 36,37

 1,5%

37,61 38,54

 2,5%

Moravská vod. a.s. - Prostějov 

84,30 86,24

 2,3%

43,73 44,74

 2,3%

40,57 41,50

 2,3%

VaK Přerov, a.s.

73,00  74,50

 2,1%

42,00  42,50 

 1,2%

31,00 32,00 

 3,2%

VaK Vyškov, a.s.

85,33 85,33

 0,0%

44,18 44,18

 0,0%

41,15 41,15

 0,0%

Moravská vodárenská a.s.- Zlín

86,46 86,71

 0,3%

43,77 43,90

 0,3%

42,69 42,81

 0,3%