Cena vody se v roce 2018 někde nemění, jinde vzroste jen velmi mírně

Někde vůbec, jinde jen minimálně se zvýší cena za vodné a stočné v regionech, kde v současné době zajišťuje dodávky pitné vody a čistění vod odpadních VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Tam, kde si lidé za vodné a stočné připlatí, se jedná o navýšení ceny maximálně o inflaci.

Vývoj ceny vody vychází z přesných ekonomických propočtů provozovatele, o cenách vody ale rozhodují vlastníci infrastruktury, tedy svazky měst a obcí. 

Platba, kterou lidé odvádějí vodárnám, se skládá ze dvou částí. Je to vodné, tedy částka za její jímání, úpravu a přivedení do domácnosti. Druhou částí je stočné, tedy odvedení znečištěné vody, její vyčištění a vypuštění zpět do přírody. Z peněz, které odběratelé za vodné a stočné zaplatí, je generován minimální zisk (necelá 3 procenta). Největší část peněz je vrácena zpět do oprav a nových investic tak, aby vodovodní a kanalizační síť nezastarávala a byla schopna pokrýt všechny požadavky odběratelů. Dalších 33 procent je vynakládáno na provoz vodovodní a kanalizační sítě, elektřinu, chemikálie nebo pohonné hmoty. Nemalé částky, mnohdy v řádech milionů korun, pak směřují také na zaplacení daní včetně poplatků za odběry podzemní i povrchové vody k úpravě.

Postupné zvyšování ceny vody vyplývá také z pravidel, která jsou nastavena Evropskou unií tam, kde byly investice do vodárenské infrastruktury a zařízení podpořeny dotacemi.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., dlouhodobě hospodaří tak, aby provozní náklady zůstávaly na minimální úrovni. Ztráty vody vznikající například při skrytých poruchách potrubí se v posledních letech snížily o víc než 10 procent, celkově významně klesá počet poruch.

Cena vody ve VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. – významné svazky měst a obcí

Svazek

Vodné + stočné 2017 (cena v Kč s DPH za m3)

Vodné + stočné 2018 (cena v Kč s DPH za m3)

Rozdíl v procentech

Blansko

93,99

96,81

+ 3,0

Ivančice

93,50

95,10

+ 1,7

Šlapanicko

92,00

95,57

+ 3,9

Tišnovsko

91,41

92,74

+ 1,5

Židlochovicko

90,78

90,92

+ 0,1

Jihlava

92,51

94,85

+ 2,5

Třebíč

88,37

90,69

+ 2,6

Znojmo

88,58

88,59

0,0

Žďársko

94,90

94,90

0,0

 

Mgr. Iva Šebková

vedoucí marketingu a komunikace VAS