Dar VAS pomůže oddělení geriatrické a následné péče v jihlavské nemocnici

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., dlouhodobě finančně podporuje zdravotnická zařízení. Nyní její zástupci předali dar Nemocnici Jihlava.

V úterý 4. prosince předseda představenstva VAS Ing. Jindřich Král a ředitel divize Jihlava Ing. Bronislav Remeš předali šek na 100 tisíc korun do rukou ředitele Nemocnice Jihlava MUDr. Lukáše Veleva, MHA. Nemocnice peníze využije na zlepšení služeb na oddělení geriatrické a následné péče.

Zdravotnická zařízení patří mezi největší odběratele vody VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. Společnost je ale vedle své hlavní činnosti, kterou je dodávka pitné vody a čištění odpadních vod, podporuje zejména proto, že v rámci společenské odpovědnosti dlouhodobě pomáhá potřebným. V nedávné době darem podpořila například i Nemocnici Blansko, Nemocnici Znojmo nebo přispěla ke koupi nové sanitky pro Nemocnici Nové Město na Moravě.