Dodáváme kvalitní pitnou vodu

Na základě dotazů zákazníků na kvalitu dodávané pitné vody VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s., sdělujeme, že pitná voda dodávaná naší společností do všech vodovodních sítí splňuje ve všech parametrech vyhlášku MZČR č. 252/2004 Sb. Je tedy pitná a kvalitní.

Bližší informace o kvalitě vody v jednotlivých oblastech se dozvíte na http://vodarenska.qcm.cz/cs/water-quality