Prohlášení VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., k situaci v Jihlavě

Tiskové prohlášení – provozování vodovodů a kanalizací ve městě Jihlava od 1. 1. 2019

Na základě předběžného opatření nařízeného Magistrátem města Jihlavy (MMJ) je od 1. 1. 2019 dočasně menší část majetku dosud provozovaného společností VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (VAS) na území města Jihlavy ve vlastnictví města Jihlavy provozována společností Jihlavské vodovody a kanalizace a.s. (JVAK).

VAS v souladu se svou dřívější deklarací poskytla městu Jihlava a JVAK nezbytnou součinnost a dne 1. 1. 2019 v dopoledních hodinách předala JVAK klíče od objektů na předmětných vodovodech a kanalizacích tak, aby na nich mohly být JVAK zajišťovány činnosti nezbytné k zajištění zásobování napojených obyvatel pitnou vodu a odvádění vod odpadních.

Pro VAS jako společensky odpovědnou organizaci bylo zcela zásadní, aby bylo kontinuálně zajištěno provozování předmětných vodovodů a kanalizací. Proto VAS ve chvíli, kdy hrozilo, že zde od 1. 1. 2019 nebude žádný provozovatel předmětných vodovodů a kanalizací, situaci akcelerovala podáním návrhu na nařízení předběžného opatření VAS. I když MMJ nakonec nařídilo předběžné opatření JVAK, primární cíl VAS tím byl splněn.

VAS je nicméně přesvědčena, že MMJ rozhodl nezákonně a nesprávně, když podlehl tlaku vedení města Jihlavy na to, aby předmětné vodovody a kanalizace od 1. 1. 2019 provozovala 100% dceřiná společnost města - JVAK.

Provozování na základě předběžného opatření je z povahy věci pouze dočasným zatímním opatřením. Krátkodobá změna provozovatele může způsobit řadu provozních komplikací a zbytečných nákladů. Jakkoliv vzniklou situaci VAS považuje za nešťastnou, učiní vše proto, aby se co nejméně dotkla odběratelů.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Dokument ve formátu PDF si můžete stáhnout zde