Orgány společnosti

Představenstvo

Ing. Jindřich Král

předseda

Ing. Bc. Jiří Crha

místopředseda

Ing. Vlastimil Bařinka

člen

Mgr. Roman Fabeš

člen

Jan Grois, MBA

člen

Ing. Tomáš Hájek

člen

Ing. Dagmar Zvěřinová

člen

 

Dozorčí rada

Ivo Rohovský

předseda

František Plavec

1. místopředseda

Ing. Pavel Janata

2. místopředseda

Ing. Barbora Arndt

člen

Petr Grünwald

člen

Marie Kousalová

člen

Ing. Jaroslav Dohnálek

člen

Ing. Jan Kotačka

člen

Jindřich Skočdopole

člen

Mgr. Ivo Polák

člen

Mgr. Vladimír Šmerda

člen

Ing. Milan Vlček

člen

Mgr. Jan Kaluža

člen

Petr Svoboda

člen

Ing. Věra Šedová

člen

Ing. Michal Šulc, Ph.D.

člen

Ing. Jiří Žižka

člen

Ing. Miroslav Paleček

člen

 

Management

Ing. Lubomír Gloc

generální ředitel

Ing. Ladislav Haška

technický náměstek generálního ředitele

Ing. Jiří Lidmila, MBA

ekonomický náměstek generálního ředitele

Ing. Petr Fiala

ředitel divize Boskovice

Bc. Ivan Vavro

ředitel divize Brno-venkov

Ing. Bronislav Remeš, Ph.D.

ředitel divize Jihlava

Ing. Jaroslav Hedbávný

ředitel divize Třebíč

Ing. Zdeněk Jaroš

ředitel divize Znojmo

Ing. Karel Fuchs

ředitel divize Žďár nad Sázavou