Cena hejtmana Jihomoravského kraje

Zvítězili jsme v soutěži o Cenu hejtmana Jihomoravského kraje za společenskou odpovědnost.

První ročník této soutěže přinesl první místo v podnikatelském sektoru VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. Naše společnost se tak zařadila mezi premiérové držitele Ceny hejtmana Jihomoravského kraje za společenskou odpovědnost. Ocenění předal hejtman Michal Hašek na slavnostním večeru 19. listopadu 2015 v rámci III. ročníku konference „Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti", která se konala v Multifunkčním centru zámku Lednice.

Historicky první ročník soutěže vyhlásila v březnu 2015 Rada Jihomoravského kraje ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou jižní Moravy a Radou kvality ČR. Soutěže se mohly zúčastnit jak organizace podnikatelského, tak i veřejného sektoru včetně škol, nemocnic, sociálních zařízení, obcí apod. V roce 2015 podalo přihlášku do soutěže 23 organizací. Smyslem soutěže je veřejně ocenit úsilí organizací, které se společenskou odpovědností aktivně a nad rámec svých zákonných povinností zabývají.

Hejtman Michal Hašek před slavnostním oceňováním zmínil příklad legendárního podnikatele Tomáše Bati. “Tomáš Baťa kdysi řekl: Přímé jednání patří mezi prvotní podmínky úspěchu. Avšak jenom dobrý člověk může jednat přímo, a pouze dobrou, všem užitečnou práci možno konat před celou veřejností. Přímé, prosté jednání budí v lidech všechny dobré instinkty. Jednáš-li otevřeně s úmyslem posloužit lidem, tvůj úspěch je neodvratný... Myslím si, v těchto slovech je obsažena podstata a smysl společenské odpovědnosti. Úspěch je z tohoto pohledu něco druhotného, to co kráčí za otevřeným jednáním a službě společnosti a jejím členům,“ uvedl Michal Hašek, který vyzdvihl mimořádný společenský význam všech oceněných. „V oblasti společenské odpovědnosti toho dokázali opravdu nejvíce. Tedy řečeno s Tomášem Baťou: jsou oceněni za otevřené jednání s úmyslem posloužit lidem. Oni jsou důkazem, že to jde i v dnešní hektické a ekonomicky složité době. Za to jim právem patří nejen dnešní ocenění, ale i náš dík a obdiv,“ poděkoval zúčastněným soutěžícím Michal Hašek.

Vítězové premiérového ročníku převzali mimo certifikát „Společensky odpovědná organizace“ také umělecké dílo symbolizující strom života, za jehož návrhem i zpracováním stojí mladí talenti oboru umělecký keramik, keramička z Masarykovy střední školy Letovice.

„Za naši společnost bych rád uvedl, že toto ocenění vnímáme nejen jako ocenění naší práce, ale především jako prestižní záležitost a v neposlední řadě jako jasný signál k veřejnosti, našim odběratelům, našim vlastníkům a všem dalším partnerům, že kromě zajištění dodávek pitné vody a čištění odpadních vod děláme i řadu aktivit navíc – zejména v oblastech životního prostředí, oblasti sociální, ekonomické i personální a že tyto aktivity chceme rozvíjet i nadále,“ uvedl generální ředitel VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., Ing. Lubomír Gloc.  Role podniků se totiž v současné době postupně mění. Veřejnost je posuzuje a hodnotí nejen podle kvality jejich služeb a produktů, ale také podle míry odpovědnosti jejich působení ve společnosti. Společensky odpovědné chování tak firmě přináší kromě větší loajality jejích zaměstnanců také posílení hodnoty značky a dobrou pověst, dobré vztahy v rámci regionu a v neposlední řadě významný potenciál pro řešení možných krizových situací. Společensky odpovědné chování podniku je tedy dlouhodobou investicí do jeho celkového rozvoje. Je tedy nepochybně na místě, že se i naše společnost vydala touto cestou. Kromě dotazníku týkajícího se našich aktivit v jednotlivých oblastech společenské odpovědnosti porotci hodnotili také například firemní časopis Vodárenské kapky, obsah kolektivní smlouvy, benefity, které poskytujeme zaměstnancům, naše ekologická opatření týkající se provozování vodovodů a kanalizací či naši prezentaci v médiích. Součástí slavnostního večera bylo také představení naší firmy všem účastníkům konference a hostům z řad poslanců, krajských radních a zastupitelů, starostů, ale také řady dalších významných celostátních i krajských institucí.

Mgr. Iva Šebková

Vedoucí marketingu a komunikace

(S využitím tiskové zprávy Krajského úřadu Jihomoravského kraje)