Dovoz vody cisternou

Pokud je potřeba zajistit náhradní zásobování vodou, přistavíme na potřebné místo cisternu. Tu je možné si objednat také komerčně.

Na základě potřebných údajů dle objednávky, kterou můžete poslat elektronicky nebo podat osobně, sdělíme předpokládanou cenu za dovoz vody, výši žádané zálohy, termín dovozu vody. 

 

Dovoz vody cisternou

Divize

Kontakt

Boskovice

Pavel Pospíšil, tel.: 516 427 238, mobil: 733 145 508,                                  e-mail: pavel.pospisil@vasbo.cz

Komerční návozy po předchozí dohodě pouze v případě, že technika není využívána pro náhradní zásobování pitnou vodou.

Brno-venkov

Pavel Nevídal, tel.: 547 231 503, e-mail: nevidal@vasbv.cz

Jihlava

Jan Nosek, mistr střediska údržby vodovodní sítě Jihlava, tel.: 567 569 121, mobil: 737 221 629, e-mail: nosek@vasji.cz

Daniel Kittler, vedoucí útvaru dopravy a dílen, tel.: 567 569 131, mobil: 733 164 507, e-mail: kittler@vasji.cz

František Čermák, vedoucí provozu V+K Telčsko, tel.: 567 243 670, mobil: 737 204 349, e-mail: cermak@vasji.cz

Třebíč

Jozef Šťastný, tel.: 568 899 139, mobil: 603 735 169, e-mail: stastny@vastr.cz

Znojmo

Karel Samek, tel.: 515 282 542, mobil: 603 566 644, e-mail: samek@vaszn.cz

Žďár nad Sázavou

Bohumír Inwald, tel.: 566 651 106, mobil: 602 171 265, e-mail: provozzr@vaszr.cz

Roman Barák, tel.: 566 521 041, mobil: 602 576 097, e-mail: provozvm@vaszr.cz