Soutěž pro fotografy Voda je život

Voda je život. To je téma už tradiční fotografické soutěže, kterou vyhlašuje spolu se svými partnery VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Znojmo.

Každý autor může do soutěže poslat maximálně tři fotografie ve formátu 20 krát 30 centimetrů se svým jménem, adresou, telefonním číslem, e-mailem, názvem a datem pořízení snímku. Hodnotit se bude originalita zpracování a kompozice. Pro zaměstnance VAS je vypsána zvláštní kategorie. Uzávěrka soutěže je 31. srpna 2018. Více informací zde nebo na telefonním čísle 515 282 546 či e-mailu sekretar@vaszn.cz.