Děti se dozví, kde se doma bere voda

Unikátní model, který přiblíží, kde se doma v kohoutku bere pitná voda a kam odtéká špinavá voda, byl díky VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., instalován v ekologickém centru Eden v Bystřici nad Pernštejnem.    

Malý koloběh vody – to je název unikátního modelu, který si mohou od konce července prohlédnout, ale také prakticky vyzkoušet návštěvníci Zábavního a poznávacího parku na Vysočině – Centra Eden v Bystřici nad Pernštejnem. Model je umístěn ve futuristické stavbě Ekopavilonu, kde se mají malí i velcí návštěvníci naučit šetřit energiemi a vážit si životního prostředí.

Stačí otočit kohoutkem u skutečného umyvadla a malý návštěvník nebo jeho doprovod přesně na modelu může pozorovat, jak je voda z úpravny vody čerpána do vodojemu a odtud se potrubím dostává do jejich obydlí a následně pak až do vodovodního kohoutku.  Tím to ale nekončí. Model díky průhledným komponentům dále ukazuje, jak voda z umyvadla odtéká do odpadu, pak z domu do kanalizace, na čistírnu odpadních vod a končí v řece. Model je velmi názorný a funkční. Jeho součástí je také brožurka určená pro ty, kteří se o celém procesu výroby pitné vody a čištění odpadních vod chtějí dozvědět více.

mal___fotka.jpg

Model je další aktivitou VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., která se snaží lidem neustále připomínat, že pitná voda není samozřejmostí a že její výroba a následně její návrat do přírody obnáší řadu výrobních a kontrolních procesů.  Bez nich by se veřejnost nemohla spolehnout na to, že bude mít doma nebo kdekoliv jinde nepřetržitě, dvacet čtyři hodin denně kvalitní a chutnou pitnou vodu. Model na zakázku a na míru  přímo pro Ekopavilon Centra Eden vyrobila  brněnská firma ESL, a.s.

Mgr. Iva Šebková
Vedoucí marketingu a komunikace