44 km přivaděčů na Blanensku bude rekonstruováno

V květnu byla zahájena část stavby pod názvem „Blanensko – rekonstrukce páteřních vodovodních přivaděčů“, která je v oblasti dodávky pitné vody významná pro celý region provozovaný divizí Boskovice.  

Zahájená část (část „B“ celé stavby) je vynucenou investicí pro vlastní realizaci samotné rekonstrukce páteřních přivaděčů. Tato část stavby musí být dokončena před zahájením stavebních prací na vlastních přivaděčích. V rámci zahájené části stavby budou posíleny vodní zdroje Spešov a Velké Opatovice včetně technologických a stavebních úprav ve vodárenských objektech. V Blansku bude vybudováno propojení s  I. březovským přivaděčem sloužícím pro město Brno.

V rámci hlavní stavby (část A) budou zrekonstruovány vodovodní přivaděče mezi městy Velké Opatovice, Boskovice, Blansko a obcí Lažany. Celková délka rekonstruovaných přivaděčů bude 44 km. Zahájení části A je vázáno na poskytnutí dotačních prostředků.

 

přivaděč.jpg

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky