Cena vody ve Svazku poroste pouze o inflaci

Cena vodného a stočného v rámci Svazku vodovodů a kanalizací Blansko poroste v příštím roce o tři procenta za vodné i stočné.  

V periodiku RegionPress č. 16/2017 byl k této problematice uveřejněn článek pod názvem Cena vody ve Svazku poroste pouze o inflaci:

Cena vody ve Svazku poroste pouze o inflaci

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky