Černá Hora hostila Světový den vody

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Boskovice upozornila v pátek 23. března na významný vodohospodářský "svátek" pod názvem Světový den vody.  

V periodiku RegionPress č. 5/2018 byl uveřejněn článek k průběhu Svétového dne vody pořádaného divizí Boskovice a k zajímavostem, které se návštěvníci mohli dovědět:

Černá Hora hostila Světový den vody

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky