Co nepatří do kanalizace

Odběratelé se ve 2 dokumentech mohou seznámit s látkami, které nepatří do kanalizace a s podmínkami vypouštění odpadních vod do kanalizace.  

Informační brožury:

Co nepatří do kanalizace
Podmínky pro vypouštění odpadních vod do kanalizace

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky