Dokumenty

DOKUMENTY

Všeobecné podmínky dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod

Reklamační řád

Stížnostní řád

Podmínky náhradního zásobování vodou a odvádění odpadních vod

Co nepatří do kanalizace a Podmínky pro vypouštění odpadních vod do kanalizace

Péče o vodoměr - ochrana vodoměru před mrazem a teplem

Napouštění bazénů - pravidla pro napouštění bazénů z vodovodu

Povinnosti hasičů při odběru vody z vodovodu

Dokument obsahuje Informace o povinnostech hasičských sborů při provádění odběrů vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a o možných sankcích za neohlášené odběry:

Hasiči - povinnosti při odběru vody
Požární hydranty - manipulace

Zdravotní rizika úpravy pitné vody

Vodní filtry, Problematika domácí úpravy pitné vody
Zdravotní rizika domácí úpravy pitné vody

Autor: MUDr. František Kožíšek, CSc., SZÚ Praha


CENÍKY

Ceník služeb

FORMULÁŘE

Níže uvedené formuláře máte na výběr ke stažení vždy ve formátech MS WORD, PDF a OTT (OpenOffice). Formuláře neslouží k elektronickému podání.

Nové odběrné místo - podklad pro uzavření smlouvy u nově zřizovaných přípojek na dodávku vody a odvádění odpadních vod

Formuláře ke stažení - nové odběrné místo

Změna odběratele - podklad pro změnu smlouvy na dodávku vody a odvádění odpadních vod

Formuláře ke stažení - změna odběratele

Paušální karta - podklad pro stanovení množství dodané pitné vody nebo odvedené odpadní vody dle směrných čísel

Domácnosti

Firmy - soubory ke stažení slouží v tomto případě pouze jako informativní podklad pro jednání firmy se zákaznickým oddělením VAS, a.s., neslouží tedy pro jejich samostatné sestavení zákazníkem

Trojdohoda - DOHODA mezi dodavatelem a vlastníkem připojené nemovitosti na vodovod a kanalizaci, kde odběratelem je třetí osoba ( nájemce,..)

Formuláře ke stažení - trojdohoda

Žádost o přezkoušení vodoměru

Formuláře ke stažení - žádost o přezkoušení vodoměru

Čestné prohlášení - použije se v případě, když odběratel vodu dodanou vodovodem částečně spotřeboval (více jak 30 m3) a nevypustil do kanalizace. Současně odběratel uvede způsob, jak vodu spotřeboval.

Formuláře ke stažení - čestné prohlášení - spotřeba nad 30 m3

Čestné prohlášení - použije se v případě, když odběratel vypouští do kanalizace vodu z jiných zdrojů než jenom z vodovodu (např. z vlastních studní, z vodních toků, aj.).

Formuláře ke stažení - čestné prohlášení - vlastní zdroj vody


Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky