Hlášení poruch

Pokud potřebujete nahlásit poruchu v divizi Boskovice, použijte následující telefonní čísla. Na dispečinku je nepřetržitá služba 24 hodin denně. Přítomný dispečer zajistí řešení poruchy.  

Stálá služba (dispečink)

město

telefon

Boskovice

516 427 249

734 692 777

Více kontaktů naleznete v sekci Kontakty.

Veškeré poruchy a závady na vodovodech a kanalizacích hlaste na vodárenský dispečink !!

Součástí dispečinku je i GIS - geografický informační systém,
počítačová dokumentace a správa inženýrských sítí:
- polohopis
- podzemní sítě v naší správě
- podzemní sítě ostatních správců

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Vodárenský dispečink
17. listopadu 14
680 19 Boskovice
Tel.: 516 427 249
Mobil.: 734 692 777
FAX: 516 427 250
E-mail: dispecink@vasbo_cz

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky