Informace o kvalitě pitné vody v obci Dlouhá Lhota

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Boskovice (VAS) informuje odběratele, že voda z vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Dlouhá Lhota na Blanensku  je hygienicky zabezpečena a je vhodná k přímé konzumaci .  

VAS divize Boskovice provedla opatření na zlepšení kvality pitné vody v obci Dlouhá Lhota. Byly osazeny filtry a provedena další opatření i na vodním zdroji. Došlo ke zlepšení kvality dodávané vody, což potvrdily poslední rozbory pitné vody ze sítě. Voda je hygienicky zabezpečena a je vhodná k přímé konzumaci, a to i bez dodatečné úpravy např. převařením. Mobilní cisterna na pitnou vodu nebude nadále přistavována. 

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Boskovice

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky