Klepačovským slavnostně předali nový vodojem

O tři měsíce dříve dokončila Vodárenská, a.s. nový vodojem na Klepačově. Ten v obci pomůže vyřešit hned několik problémů se zásobováním pitnou vodou.  

Stavělo se od dubna. Nový vodojem o objemu 200 m3 byl napojen na stávající vodovodní řad 23. srpna 2016. Ke slavnostnímu předání došlo 15. září.

O kulturní program se postaraly místní děti. Nezbytné přestřižení pásky provedli: starosta města Blanska Ivo Polák, místostarosta Jiří Crha, ředitel divize Boskovice Vodárenské, a.s. Petr Fiala a za dodavatele, firmy Firesta a DS Brno, Vlastimil Chládek.

vodojem_klep_01.jpg

Místním bylo umožněno nahlédnout do útrob nového vodojemu, kde byly vystaveny fotografie z prací na novém zařízení i promítnuto časosběrné video z jednoho dne - montáže speciálních zásobních rour - odkaz na video.

Ty jsou vyrobeny z laminátu. Pryskyřice zatím částečně ovlivňuje smyslové parametry vody z vodovodu. Aktuálně jsou také o něco zvýšeny dávky desinfekčních aditiv. Vše by se mělo časem ustálit na standardních hodnotách.

Trubkový vodojem o celkové kapacitě dvě stě kubíků vody vyřeší optimalizaci tlakových poměrů v této místní části. Díky větší akumulaci vody je nyní zajištěno i dostatečné množství vody pro místní hasiče.

Do budoucna se uvažuje o napojení klepačovského vodojemu na vodovodní soustavu v regionu, konkrétně na skupinový vodojem Blansko a Jedovnice.

Celkové náklady na tuto akci představují 13 milionů korun, z nichž cca 8 milionů pokryla dotace Ministerstva zemědělství ČR a zbývající část byla hrazen z rozpočtu Města Blansko.

vodojem_klep_02.jpg

vodojem_klep_04.jpg

vodojem_klep_03.jpg

Na webových stránkách města Blanska:  http://www.blansko.cz/clanky/2016/09/klepacovskym-slavnostne-predali-novy-vodojem byl uveřejněn tento článek, který je převzat na webové stránky VÓDÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. divize Boskovice.

 

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky