Nabídka nebytových prostor k pronájmu

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Boskovice nabízí volné nebytové prostory k pronájmu.  

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Boskovice 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice

nabízí pronájem těchto nebytových prostor:

1/ Úpravna vody Bělá, Podlesí, Boskovice

1 kancelář nacházející se v prvním patře o výměře 55,00 m2

2/ Provozní budova, Poříčí 20a, Blansko

2 kancelář nacházející se ve druhém patře v provozní budově o výměře 48,00 m2

 

Bližší informace:

Prohlídka kanceláří a Podmínky pronájmu
Mgr. Jan Kaluža
vedoucí útvaru ředitele divize Boskovice
tel.: 516 427 212, MOBIL: 605 280 065

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Spešov

Blansko

další odstávky