Navýšení ceny vody bude i v příštím roce minimální

Cena vodného a stočného obcí "Svazku vodovodů a kanalizací" měst a obcí se bude měnit pouze minimálně.  

V periodiku RegionPress č. 18/2016 byl uveřejněn článek pod názvem Navýšení ceny vody bude i v příštím roce minimální:

Navýšení ceny vody bude i v příštím roce minimální

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky