Obce v působnosti VAS problémy s vodou až na výjimky nemají

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Boskovice ve spolupráci s obcemi snižuje počet obcí, které mají zejména v letních měsících problémy s dostatkem vody.  

V periodiku RegionPress č. 11/2017 byl k této problematice uveřejněn článek pod názvem Obce v působnosti VAS problémy s vodou až na výjimky nemají:

Obce v působnosti VAS problémy s vodou až na výjimky nemají

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky