Obec Rozsíčka – užitková voda z vodovodu

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Boskovice informuje, že voda z vodovodu v obci Rozsíčka není krátkodobě vhodné k pitným účelům.  

Vlivem rychlého tání došlo u zdroje pitné vody pro obec Rozsíčka k výraznému zhoršení senzorických vlastností dodávané vody a jejímu zakalení. Z tohoto důvodu není voda vhodná k pitným účelům. Příčinou tohoto stavu je též skutečnost, že je voda odebírána z mělkého vodního zdroje, který je zranitelný např. právě v období tání sněhu. Řešením by měla být realizace připravované stavby, v rámci které bude napojen nový vrt pro zásobování obce.

Náhradní zásobování vodou je po dobu tohoto nevyhovujícího stavu zajištěno cisternou s pitnou vodou, která je umístěna u obecního úřadu.

Předpokládáme, že k ustálení situace dojde do cca 14 dnů a o kvalitě vody Vás budeme informovat.

Omlouváme se za potíže spojené s tímto omezením.

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Blansko

další odstávky