Poskytnutí podkladů o provozovaných sítích

Poskytování dat o poloze sítí v listinné podobě

V případě požadavku na poskytnutí dat v listinné podobě žadatel zašle žádost s přílohou nebo se žadatel osobně dostaví s přílohou v úředních hodinách na VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOST, a.s. divizi Boskovice, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice, kde mu bude tato informace poskytnuta.

Příloha: Mapa širších vztahů s označením umístění v dané obci a ve vztahu k okolní zástavbě.


VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,a.s.
divize Boskovice, 17.listopadu 14, 680 19 Boskovice
technický úsek
Ing. Alena Tichá, p. Zdeňka Šperková
tel.: 516 427 223, 516 427 231
e-mail: ticha@vasbo_cz, sperkova@vasbo_cz
 
Úřední hodiny: 
Pondělí 7 - 14.30 hodin
Středa 7 - 15 hodin

 

 

Poskytování dat o poloze sítí v elektronické podobě

V případě požadavku poskytnutí dat v elektronické podobě zašle žadatel žádost v elektronické podobě na  VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOST, a.s. divizi Boskovice, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice, e-mail: ticha@vasbo_cz, sperkova@vasbo_cz

V žádosti budou uvedeny následující údaje:

  • název firmy, kontaktní osoba, adresa, telefon, e-mail
  • důvod žádosti
  • ke-mailu připojit soubor MicroStation V7 nebo V8, 2D, souřadný systém S-JTSK ve formátu *.dgn sohradou vymezující požadované území nebo mapu širších vztahů soznačením umístění záměru vdané obci a ve vztahu kokolní zástavbě

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,a.s.
divize Boskovice, 17.listopadu 14, 680 19 Boskovice
technický úsek
Ing. Alena Tichá, p. Zdeňka Šperková
tel.: 516 427 223, 516 427 231
e-mail: ticha@vasbo_cz, sperkova@vasbo_cz
 
Úřední hodiny: 
Pondělí 7 - 14.30 hodin
Středa 7 - 15 hodin

 

Za poskytnutá data může být požadována úhrada.

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky