Pozor na "falešné odečítače"VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Boskovice získala informaci z www stránkách městyse Jedovnice a dále od starosty městy Ing. Jaroslava Šíbla , že ve čtvrtek 19.1.2012 volala údajně neznámá firma na pevné linky různým obyvatelům v Jedovnicích, že v sobotu budou zapisovat vodu. Konkrétně bylo voláno starším občanům Jedovnic bydlících v místním pečovatelském domě.

Tato informace byla samozřejmě nepravdivá, a proto bylo na www stránkách městyse Jedovnice zveřejněno upozornění, že se jedná o podvod, a že občané nemají nikoho vpouštět do svých bytů.

Odečty vodoměrů provádí výlučně VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Boskovice.

Praxe VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. při odečtech vodoměrů je taková, že nepoužívá ke komunikaci s odběrateli telefonický hovor k oznámení odečtu. Odečty vodoměrů zejména na menších obcích jsou odběratelům známi, dokonce znají i konkrétní odečítače vodoměrů. Oznámení o odečtech vodoměrů se vždy dopředu hlásí na příslušné obecní úřady, které tuto informaci pro občany obce zveřejní na úředních deskách a vyhlásí v obecním rozhlasu.

Navíc odběratelé mohou po konkrétním odečítači požadovat zaměstnanecký průkaz a mohou si též v případě pochybností ověřit na centrálním dispečinku v Boskovicíh, tel. 516 427 249, 516 453 131, zda je konkrétní osoba zaměstnancem společnosti a zda probíhají v dané obci odečty vodoměrů.

Nezbývá po této informaci než důrazně varovat před falešnými odečítači vodoměrů.

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky