Projekt "Voda a my" pro žáky základní školy Velké Opatovice

VAS divize Boskovice připravila pro žáky základní školy Velké Opatovice projekt pod názvem "Voda a my".  

Cílem projektu "Voda a my" je motivovat žáky základní školy ve Velkých Opatovicích k zamyšlení se nad významem vody pro běžný život člověka, ale také naučit se s touto utilitou šetrně zacházet a umět se zamyslet nad jejím využitím v domácnosti.

Na tomto místě si mohou žáci základní školy stáhnout do svého počítače aplikaci, do které vyplní údaje pro orientační výpočet spotřeby vody ve své domácnosti, a pokyny k vyplnění této aplikace:

Voda a my
Pokyny k vyplnění

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Spešov

Blansko

další odstávky