Slavnostní otevření ČOV Sloup v pátek dne 26.10.2012V pátek 26.10.2012 proběhlo slavnostní otevření nové ČOV a kanalizace obcí Sloup a Šošůvka. Jde o společný projekt Svazku obcí Sloup – Šošůvka realizovaný konsorciem tří stavebních firem pod hlavičkou SKANSKA CZ a.s. Nová ČOV nahradila původní typu Kovoblok 1000 EO (technologie Píšala). Nová ČOV je klasickou mechanicko-biologickou pro 2100 EO s intenzivním terciálním dočištěním. V obci Šošůvka byla vybudována kompletní nová splašková kanalizace, kde jsou na síti zabudovány 3 čerpací stanice (hlavní čerpací stanice typu Emuport).
Stavba, která započala v dubnu 2010, stála téměř 138 milionu Kč včetně DPH, přičemž dotace činily cca 115 miliónů Kč a zbylých cca 23 miliónů Kč bylo financováno z úvěrů.

Celý den slavnostního otevření byl pojat jako den otevřených dveří pro občany, odborný výklad zajišťovali pracovníci VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI,a.s. divize Boskovice – p. Martin Eyer, dále vedoucí provozu Ing. Milan Šeránek za přispění obsluhy ČOV p. Antonína Hédla.

ČOV se nyní nachází ve zkušebním provozu.

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Spešov

Blansko

další odstávky