Standardy VaK

S účinností od  měsíce března 2010 byly "Svazkem vodovodů a kanalizací" měst a obcí vydány STANDARDY pro vodovody a kanalizace, ve kterých jsou stanovena obecná pravidla pro navrhování a provádění vodovodů, kanalizací, vodovodních a kanalizačních přípojek v regionech, které jsou provozovány VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a. s., divizí Boskovice a jsou závazné pro všechny investory, projektanty a dodavatele.

Těmito závaznými dokumenty se snažíme zaručit používání kvalitního materiálu a také kvalitu odvedené práce při výstavbě a rekonstrukcích vodovodních a kanalizačních sítí.

Dokumenty ke stažení:

Standardy pro vodovody a kanalizace

Příloha 1 - Tabulky atributů GIS

Příloha 2 - Osnova PŘ ČOV

Příloha 3 - Vyhodnocení ZP ČOV

Příloha 4 - Návrh ČOV

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky