VAS a starostové si připomněli Světový den vody

Při příležitosti Světového dne vody, který Rada bezpečnosti OSN vyhlásila na 22. březen, uspořádala VAS Boskovice pro starosty měst a obcí i odbornou veřejnost v regionu tradičně odborný seminář. Velmi dobře zorganizované akce se zúčastnilo na sedm desítek pozvaných hostů.  

Úvodní část programu proběhla na novém vodojemu v Klepačově, dokončeném teprve v září minulého roku a který soutěží o cenu Stavba jihomoravského kraje. „Jedná se o čtyřkomorový vodojem o celkové kapacitě 200 m3 ze sklolaminátového potrubí HOBAS o průměru 2,4 metru. Všechny díly byly na míru vyrobeny v Rakousku a samotná montáž celého vodojemu trvala pouhých jedenáct hodin. Tato stavba zajistila Klepačovu dostatek kvalitní vody,“ prozradil ředitel divize Boskovice Petr Fiala. „Podobná stavba byla dosud na okrese jediná a to vodojem v Cetkovicích,“doplnil.

V odborné části se ředitel divize soustředil na hospodaření společnosti i některé zajímavé skutečnosti v minulém roce. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s., je největší ryze českou vodohospodářskou společností. Jejími majiteli jsou pouze česká a moravská obce a města, které VAS provozuje. Divizi Boskovice narůstá počet provozovaných obcí, hodnota provozovaného majetku přesáhla sedm miliard korun, divize mj. jen v loňském roce zrekonstruovala více než 20 vodojemů a také účinně snižuje ztráty vody. „Polovina poruch je přitom skrytá a objevíme ji jen na základě systému sledování minimálních průtoků. Významné je proto z tohoto pohledu napojení objektů na náš dispečink, který jich takto monitoruje již více než 150,“ uvedl Fiala. Diskuze se stočila i ke stanovování ceny vodného a stočného, která v minulém roce činila ve Svazku Blansko 93,44 korun. Většinu této částky však tvoří náklady, které se vrací zpět do infrastruktury na její rozvoj či opravy. „Když odečteme z této ceny nájemné, které odvádíme Svazku, dostaneme se zhruba na částku 45,- Kč za m3. Ale právě díky tomuto nájemnému mají obce ve Svazku jistotu, že nemusí hradit jakkoli cenově náročné opravy ze svého rozpočtu,“ upozornil.

VAS se stává důležitým partnerem v legislativě

Vodohospodářské infrastruktury se dotýká několik legislativních změn, z nichž některé VAS se svými partnery přímo iniciovala. Například změnu zákona o dani z příjmu, díky které může nově odepisovat majetek, který mají Svazky tzv. v hospodaření. Ale také pozměňovací návrh na osvobození daně z dividend pro svazky, města i obce. Již před několika měsíci padl i návrh legislativy na výrazné zdražení podzemní vody, který byl velkým strašákem přesně před rokem. „Naštěstí se odborné veřejnosti a obcím podařilo úspěšně zatlačit na stažení tohoto návrhu. Nárůst cen za podzemní vodu byl ale jen jednou částí, druhá se týkala podstatného zpřísnění provozu čistíren odpadních vod. Pro jejich vlastníky by to znamenalo nutné investice a jsme tak rádi, že byl návrh prozatím stažen,“ oddechl si předseda představenstva Vodárenské akciové společnosti Jindřich Král. Vyšší náklady naopak čekají města a obce v oblasti nových ukazatelů rizikových látek a zrušení možnosti přímé aplikace kalů na zemědělskou půdu od roku 2020. „Pro nás to znamená například náklady na zakoupení nové technologie pro homogenizaci,“ dodal.

Z připravovaných investic do vodohospodářského majetku byl představen projekt propojení skupinových vodovodů Blansko a Jedovnice, který by měl dále zlepšit podmínky v zásobování vodou v této oblasti. Na závěr programu ke Světovému dni vody si Vodárenská akciová společnost ještě jednou připomněla získání prestižního ocenění – Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj.

 

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky