Vodárenská společnost otevřela některé objekty veřejnosti

V pátek 16. června uspořádala VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Boskovice den otevřených dveří na objektech ČOV Boskovice a vodojem Klepačov.  

V periodiku RegionPress č. 10/2017 byl uveřejněn článek pod názvem Vodárenská společnost otevřela některé objekty veřejnosti:

Vodárenská společnost otevřela některé objekty veřejnosti

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky