Vodojem Klepačov získal ocenění v soutěži staveb

Byl vyhodnocen jako třetí nejlepší vodohospodářská stavba Jihomoravského kraje.  

Nový trubní vodojem Hobas v městské části Blanska, v Klepačově, se umístil na třetím místě v soutěži Stavba Jihomoravského kraje 2016. Pořadí staveb bylo zveřejněno v těchto dnech v rámci Stavebních veletrhů v Brně. 

Devětatřicet stavebních děl posuzovala jedenáctičlenná porota v čele s rektorem VUT v Brně Petrem Štěpánkem, a to s ohledem na jejich funkčnost, celkovou koncepci, architektonickou hodnotu, kvalitu prací, začlenění do okolí a dalších zvláštních předností.

Zajímavostí při stavbě klepačovského vodojemu je fakt, že objekt byl postaven díky speciálním technologiím během jednoho pracovního dne, přesně za 11 hodin.

Vodojem přitom bylo nutné zrekonstruovat, protože již nestačil kapacitně a Klepačov se tak potýkal s nedostatkem pitné vody pro zásobování obyvatelstva a nedostatkem vody pro požární účely. Z těchto důvodů byl v lese nad Klepačovem vloni Svazkem vodovodů a kanalizací vybudován nový zemní trubní vodojem o objemu 200m3 . Stavba je unikátní tím, že vodojem je celý sestavený ze sklolaminátového potrubí HOBAS o průměru 2,4m. Vodojem se skládá z armaturní komory a čtyř akumulačních komor. Každá akumulační komora má objem 50m3. Jednotlivé části vodojemu byly vyrobeny na míru ve výrobním závodě v Rakousku a pomocí šesti kamionů převezeny na místo určení, kde byl celý vodojem pomocí jeřábu sestaven. 

Investor stavby byl „Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, zhotovitelem pak sdružení firem „Klepačov – Firesta + DS Brno“. Projektantem pak byla VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Iva Šebková
Vedoucí marketingu a komunikace

DSC_0067.JPG 

DSC_0084.JPG

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky