Vyhledání podzemních sítí a poruch

Vyhledávání podzemních sítí, lokalizace úniku vody z potrubí, lokalizace poruch

Jednou z metod vyhledávání úniku vody z potrubí je používání akustické korelace. Principem akustické korelace je vyhledávání hluku, který působí porucha na potrubí mezi dvěma měrnými body a co možné nejpřesnější určení časové prodlevy mezi dvěma zvukovými signály. Tato časová prodleva vyjadřuje rozdíl vzdálenosti mezi každým z měrných míst a poruchou. Po zadání vzdálenosti mezi dvěma měrnými body a rychlosti šíření zvuku v potrubí počítač korelací vyhodnotí přesné místo zdroje šumu, tzn. místo úniku vody.

vyhledani_1.jpg

Naše firma používá korelátor Secorr 04. Standardním vybavením je tiskárna protokolů se zobrazením šumu. Doplňujícím zařízením jsou dva hydrofony, které se používají při vyhledávání úniku vody na plastových potrubích, kde není možné zachytit šum stěnami potrubí, proto se zvuková data zachycují přímo z vody.

vyhledani_2.jpg

Technické údaje:

  • vzdálenost mezi vysílačem a kolerátorem max. 1 000 m,  min 3 m

  • max. délka měřeného úseku potrubí : 400 - 1.000 m - kovové potrubí,  200 - 400 m - cementové a plastové potrubí

  • přesnost měření : 0,1 - 0,5 m

  • automatické nebo manuální nastavování frekvenčních filtrů

Kontakt
Telefon : 516 427 211

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky