Vyjádření správce sítě ke stavební činnosti

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Boskovice upozorňuje, že od data 1.10.2011 bude požadovat, aby veškeré projektové dokumentace na vodovody, kanalizace a jinou vodohospodářskou infrastrukturu předkládané k vyjádření byly žadatelem zasílány v písemné podobě a současně v digitální podobě ve formátu pdf. Žádosti o vyjádření, které nebudou obsahovat uvedené náležitosti, budou žadateli vraceny nazpět k doplnění.  

Vyjádření VAS, a. s. divize Boskovice k projektové dokumentaci ke stavební činnosti je možné získat za splnění těchto podmínek:

 1. Osobně

  • žadatel se osobně dostaví s Žádostí o vyjádření a s projektovou dokumentací na VAS, a.s. divizi Boskovice v úředních hodinách.
  • žadatel se osobně dostaví s Žádostí o vyjádření a s projektovou dokumentací na VAS, a.s. divizi Boskovice v neúředních dnech a předá projektovou dokumentaci s žádostí o vyjádření na sekretariát ředitele VAS, a.s. divize Boskovice.

 2. Písemně

  • žadatel zašle písemně Žádost o vyjádření včetně projektové dokumentace na adresu: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Boskovice, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice.
  • v žádosti je nezbytné uvést korespondeční adresu, na kterou bude vyjádření správce sítě ke stavební činnosti odesláno.

Žadatel do 30 dnů od podání úplné žádosti obdrží písemné vyjádření VAS, a.s. divize Boskovice. Vyjádření se vždy zasílá na korespondenční adresu uvedenou v žádosti o vyjádření. Variantně je možné dle domluvy osobní převzetí.

 

Kontakt:


VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,a.s.
divize Boskovice, 17.listopadu 14, 680 19 Boskovice
technický úsek
Ing. Alena Tichá, p. Zdeňka Šperková
tel.: 516 427 223, 516 427 231
e-mail: ticha@vasbo_cz, sperkova@vasbo_cz
 
Úřední hodiny: 
Pondělí 7 - 14.30 hodin
Středa 7 - 15 hodin

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Spešov

Blansko

další odstávky