Vývoz jímky/septiku

Vývoz a likvidace obsahů jímek, septiků a domovních čistíren odpadních vod

Vývoz obsahu jímek a septiků je realizován včetně zajištění odvozu a likvidace povoleným způsobem na čistírně odpadních vod.

Druh činnosti

MJ

TATRA CAS 11 BKA 23-40

TATRA 7C2 7456

Combi Mercedes FABOK – 2 i 3 nápravy

sazba DPH

Jízdní výkon

km

35,-

35,-

45,-

15%

Výkon na místě

15 min

500,-

625,-

850,-

15%

Likvidace odpadních vod z bezodt.jímek a žump

m3

45,-

45,-

45,-

15%

Likvidace odpadních vod ze septiků a domovních ČOV

m3

500,-

500,-

500,-

15%

Likvidace písků

m3

700,-

700,-

700,-

21%

Poznámka:

Za likvidaci odpadních vod z bezodtokých jímek se fakturují (mimo výkonu mechanismu a obsluhy) níže uvedené částky:

- BSK5 menší než 500 mg/l a zároveň CHSK menší než 1000 mg/l 45,- Kč za 1 m3

- při překročení jednoho z ukazatelů (BSK5 nebo CHSK) se částka za čištění zvyšuje na 500,- Kč za 1 m3.

Za likvidaci zvláštních odpadních vod (např. chemické záchodky, ...) bude cena stanovena vždy individuálně na základě koncentrace znečištění a uzavřené Smlouvy.

Výkonem na místě se rozumí nejen nakládka (sání), ale také vykládka (vypouštění).

Při práci v So, Ne a ve svátek se tarif výkonu na místě zvyšuje o 50 %.

Paušální ceny kanalizačních činností

Druh činnosti

MJ

Cena Kč/MJ bez DPH

Cena Kč/MJ včetně DPH

sazba DPH

Vytýčení kanalizačního řadu

ks

1983,47

2400,-

21%

Čištění dešťových vpustí

ks

1043,48

1200,-

15%

Navrtávka kanalizačního potrubí

ks

1735,54

2100,-

21%

Tlaková zkouška kanalizačního potrubí a šachet vzduchem

hod.

1735,54

2100,-

21%

Kontrola napojení na kanalizaci generátorem kouře

hod.

1735,54

2100,-

21%

U položek navrtávka kanalizačního potrubí, tlaková zkouška kanalizačního potrubí a šachet vzduchem a kontroly napojení na kanalizaci generátorem kouře platí uvedená cena do vzdálenosti do 15 km od místa výjezdu.

  Provoz ČOV a kanalizací

Vlastimír Šmerda, vedoucí provozu, tel.: 604 241 903
ul. Mánesova, 680 01 Boskovice
Tel: 516 427 270
e-mail: smerda@vasbo_cz

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky