Základní údaje

Základní údaje společnosti
Obchodní jméno: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Právní forma: akciová společnost
Sídlo: Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Datum vzniku: 1. 12. 1993
Základní jmění : 221 858 000 Kč
IČ: 49455842
DIČ: CZ49455842
Bankovní spojení : 15 304-621/0100
Hlavní předmět podnikání: provozování vodovodů a kanalizací
Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 1181.
Základní údaje organizační jednotky
Název organizační jednotky: divize Boskovice
Právní forma: organizační složka společnosti (nezapsaná v obchodním rejstříku)
Adresa pro zasílání písemností: 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice
Datum vzniku: 1. 12. 1993
Bankovní spojení : 19-4870110287/0100
Hlavní předmět podnikání: výroba a dodávka pitné vody,
odvádění a čištění odpadních vod, likvidace kalů

Vedení divize Boskovice

Ředitel divize

Ing. Petr Fiala

Obchodně-ekonomický náměstek ředitele divize

Viktor Sedlák 

Výrobně-technický náměstek ředitele divize

Ing. Pavel Mikulášek

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky