Zkouška těsnosti generátorem kouře nebo vzduchem u kanalizace

Zkouška těsnosti generátorem kouře

Zkouška se provádí zdravotně nezávadným bílým dýmem vháněným do potrubí pomocným ventilátorem.

Tato služba se využívá při hledání zápachu z kanalizace z důvodu:

  •  neodborně zaslepené odbočky
  • netěsného potrubí
  • nedokončeného odvětrání kanalizace nad budovu

Ve splaškové kanalizaci se využívá dále též ke zjištění správnosti napojení kanalizační přípojky, tj. zda jsou odděleny dešťové vody ze střech a dešťových vpustí.

Ceník prací

Druh činnosti

MJ

Cena Kč/MJ bez DPH

Cena Kč/MJ včetně DPH

sazba DPH

Kontrola napojení na kanalizaci generátorem kouře

hod.

1735,54

2100,-

21%

Kontrola napojení na kanalizaci tlakovou zkouškou vzduchem

hod.

1735,54

2100,-

21%

Cena je uvedena včetně obsluhy a spotřebovaného materiálu. Cena platí do vzdálenosti do 15 km od místa výjezdu.

Kontakt:

  Provoz ČOV a kanalizací

Vlastimír Šmerda, vedoucí provozu, tel.: 604 241 903
ul. Mánesova, 680 01 Boskovice
Tel: 516 427 270
e-mail: smerda@vasbo_cz

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky