Způsoby platby

Platby lze provádět:

1. V hotovosti

v sídle divize Boskovice a na jednotlivých provozních střediscích viz. Kontakty 

2. Převodem na účet

č. účtu: 1903631/0100

variabilní symbol: číslo faktury

konst. smybol: 308 

3. Složenkou

Je zasílána spolu s fakturou.

4. SIPO

Služba České pošty s názvem soustředěné inkaso plateb obyvatelstva (ve zkratce SIPO).

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky