Detekce a lokalizace poruch

Detektce poruch elektroakustickou metodou

K detekci a předběžné lokalizaci skrytých úniků vody z potrubí, formou jednoduchého odposlechu, používáme přístroje Stethophon - Sewerin a nově i citlivější bezdrátové přístroje HL5R - Seba KMT, s možností nastavení frekvenčních filtrů.

V obou případech jde o jednodušší elektroakustické odposlechové přístroje, určené ke snímaní a zesílení poruchových šumů, za účelem hrubého předměření.

Tuto techniku nelze ve věšině případů použít na vyhledávání poruch vnitřních domovních rozvodů, poněvadž šíření zvuku po stavebních konstrukcích budov je vždy chaotické.

Detekce_poruch_elektroakustickou_metodou.jpg

Detekce poruch pomocí plošného monitoringu sítě

K plošnému monitoringu sítě využíváme systému loggerů šumu Sebalong N - Seba KMT. Jedná  se o monitorovací systém s radiovou komunikací, umožňující rychlou plošnou kontrolu a předběžnou lokalizaci úniků vody z vodovodní sítě, pomocí snímání a záznamu hladiny ustáleného šumu s následným automatickým vyhodnocením naměřených hodnot. Vyhodnocování je prováděno mimo jiné i za pomoci frekvenční analýzy, což velmi napomáhá k odhalení a rozlišení poruchových od parazitních zvuků.

Díky vysoké citlivosti senzorů pracujících ještě hluboko pod prahem slyšitelnosti lidského ucha, frekvenční analýze a také komfortní radiové komunikaci se jedná o vysoce efektivní nástroj pro odhalování i jinak těžko detekovaných skrytých úniků.

Tuto techniku nelze ve věšině případů použít na vyhledávání poruch vnitřních domovních rozvodů, poněvadž šíření zvuku po stavebních konstrukcích budov je vždy chaotické.

Lokalizace poruch metodou akustické korelace

Vysoce efektivní metoda vedoucí k rychlé lokalizaci místa úniku na vodovodních potrubích je metoda akustické korelace.

V místě poruchy vytváří pod tlakem vytékající voda specifický interní šum, který se šíří potrubím v obou směrech. Tento šum je snímán pomocí senzorů umístěných na dvou místech na potrubí (šoupátko, hydrant.), následně je zesílen a vysílači přenesen ke korelátoru. Korelátor oba signály porovná (provede korelaci), přičemž z časového zpoždění signálů, vzdálenosti mezi senzory a rychlosti šíření zvuku potrubím přesně vypočítá vzdálenost k místu poruchy. Následné potvrzení, či upřesnění místa úniku je provedeno pomocí elektroakustického odposlechu půdním mikrofonem. Velkou výhodou je minimální vliv okolního nežádoucího hluku na výsledky měření.

Tuto techniku nelze ve věšině případů použít na vyhledávání poruch vnitřních domovních rozvodů, poněvadž šíření zvuku po stavebních konstrukcích budov je vždy chaotické.   

Lokalizace poruch elektroakustickou metodou

Metoda přo přesnou lokalizaci místa úniku je metoda elektroakustického odposlechu nad místem poruchy.

Při poškození potrubí vytváří unikající voda v místě úniku dva druhy šumů:

  1. Vytékající voda rozkmitá materiál potrubí. Tyto vibrace (interní šum) můžeme pomocí dotykového snímače zaznamenat na vzdálených místech (šoupátko, hydrant apod.) a využívají se při metodě akustické korelace.
  2. Přímo v místě úniku vytváří tlak vody jejím narážením na okolní zeminu specifický externí šum, který je přes půdu přenášen až na povrch, kde je možné jej zaznamenat pomocí půdního mikrofonu. Šum je zpracován v elektroakustickém přístroji a následně interpretován akusticky jako intenzivní zvuk a graficky jako frekvenční spektrum.

Nevýhodou této metody je podstatný vliv okolního nežádoucího hluku.

Pro elektroakustický odposlech půdním mikrofonem používáme soupravu Aquaphon - Sewerin a systém Hydrolux HL 5000 - Seba KMT, jenž využívá digitální DSP technologii. Mimo jiné umožňuje jak dotykový, tak i půdní odposlech, histogramové měření, frekvenční analýzu, časové měření šumu a navíc disponuje funkcí DSA (Dvojitá Segmentová Analýza) pro eliminaci vlivu nežádoucího okolního hluku.

Tuto techniku nelze ve věšině případů použít na vyhledávání poruch vnitřních domovních rozvodů, poněvadž šíření zvuku po stavebních konstrukcích budov je vždy chaotické.  

Lokalizace_poruch_elektroakustickou_metodou.jpg

 

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Ořechov u Brna

Nikolčice

Šitbořice

Ořechov u Brna

další odstávky