Dokumenty

DOKUMENTY

Všeobecné podmínky dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod

Reklamační řád

Stížnostní řád

Podmínky náhradního zásobování vodou a odvádění odpadních vod


CENÍKY

Ceník výkonů a služeb


FORMULÁŘE

Žádost o vyjádření ke stavební činnosti

Žádost o vyjádření - PDF

Níže uvedené formuláře máte na výběr ke stažení vždy ve formátech MS WORD, PDF a OTT (OpenOffice). Formuláře neslouží k elektronickému podání.

Nové odběrné místo - podklad pro uzavření smlouvy u nově zřizovaných přípojek na dodávku vody a odvádění odpadních vod

Formuláře ke stažení - nové odběrné místo

Změna odběratele - podklad pro změnu smlouvy na dodávku vody a odvádění odpadních vod

Formuláře ke stažení - změna odběratele

Paušální karta - podklad pro stanovení množství dodané pitné vody nebo odvedené odpadní vody dle směrných čísel

Domácnosti

Firmy - soubory ke stažení slouží v tomto případě pouze jako informativní podklad pro jednání firmy se zákaznickým oddělením VAS, a.s., neslouží tedy pro jejich samostatné sestavení zákazníkem

Trojdohoda - DOHODA mezi dodavatelem a vlastníkem připojené nemovitosti na vodovod a kanalizaci, kde odběratelem je třetí osoba ( nájemce,..)

Formuláře ke stažení - trojdohoda

Žádost o přezkoušení vodoměru

Formuláře ke stažení - žádost o přezkoušení vodoměru

Čestné prohlášení - použije se v případě, když odběratel vodu dodanou vodovodem částečně spotřeboval (více jak 30 m3) a nevypustil do kanalizace. Současně odběratel uvede způsob, jak vodu spotřeboval.

Formuláře ke stažení - čestné prohlášení_spotřeba nad 30m3

Čestné prohlášení - použije se v případě, když odběratel vypouští do kanalizace vodu z jiných zdrojů než jenom z vodovodu (např. z vlastních studní, z vodních toků, aj.).

Formuláře ke stažení - čestné prohlášení_vlastní zdroj vody

Objednávky

Formulář objednávky - provoz Ivančice

Formulář objednávky - provoz Pozořice

Formulář objednávky - provoz Rosice

Formulář objednávky - provoz Tišnov

Formulář objednávky - provoz Židlochovice

Nevíte, ke kterému provoznímu středisku patří Vaše obec?

Vyhledejte obec v seznamu obcí dle příslušnosti k jednotlivým provozním střediskům.

OSTATNÍ

Vyhledávání tras podzemních sítí a lokalizace poruch na vodovodech

Havárie v divizi

Tišnov

všechny havárie

Odstávky v divizi

Bílovice nad Svitavou

Babice nad Svitavou

Ponětovice

Kobylnice

Kanice

další odstávky