Informace o odběrech a platbách

  • fakturace probíhá na základě odečtového harmonogramu provozovatele. Zákazníci jsou zařazeni do jednotlivých cyklů-měsíčních, čtvrtletních či ročních.
    Vyúčtování vodného a stočného dodavatel provádí prostřednictvím faktury za odečtové období. viz Všeobecné podmínky dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod - bod II. odst. 8 a 9

 

 

Informace můžete získat:

1. Telefonicky

Na zákaznickém oddělení divize Brno-venkov na tel. č. (00420) 545 532 223

2. Pomocí Portálu zákaznického systému

Podrobnosti naleznete v sekci PORTÁL ZÁKAZNICKÉHO SYSTÉMU.

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Ořechov u Brna

Nikolčice

Šitbořice

Ořechov u Brna

další odstávky