Jak postupovat v případě podezření na poruchu

 

  • Než zavoláte, ověřte si, že se na Vašem rozvodu únik skutečně vyskytuje! Zvýšená spotřeba vody ještě nemusí znamenat poruchu.

Nejprve se ujistěte, že nemůže dojít k náhodnému odběru a zkontrolujte vodoměr, zdali je v  klidu. Pokud se vodoměr točí a přitom jste si jisti, že k odběru nemohlo dojít, zkontrolujte všechny výtokové armatury na rozvodech za vodoměrem (umyvadla, pojistné přetlakové ventily, automatické napáječky, závlahy a především napouštěcí mechanizmy záchodů). Věřte, že jedním protékajícím záchodem může odtéct i 5m3 za den!

 

Jak si pomocí vodoměru ověřit výskyt poruchy?

Každý námi osazovaný vodoměr poskytuje možnost odečtu proteklého množství, s přesností od 0,5l a v případě dimenzí od DN 150 pak od 10l.

Nejsnáze lze pohyb vodoměru sledovat na rotačním ukazateli, který není opatřen stupnicemi, přičemž správný směr otáčení je ve směru hodinových ručiček.

Pro odečet proteklého množství (zjištění velikosti úniku), lze použít např. rotační ukazatel se stupnicí a hodnotou x 0,001m3, kde jeden dílek stupnice značí 1l. Odečtem z tohoto ukazatele za časový úsek  1min., lze snadno určit množství unikající vody, což je velmi důležité pro volbu dalších postupů při lokalizaci poruchy.

Pozn. – Před tímto měřením je velmi důležité důkladně překontrolovat a maximálně eliminovat možnost náhodných odběrů tak, aby nedocházelo ke zkreslení výsledku měření (protékající záchod, umyvadlo, pračka, závlahy apod.)

V některých případech je možné, že pohyb rotačních ukazatelů mění směr otáčení (otáčí se střídavě ve směru a proti směru hodinových ručiček). Takovéto chování vodoměru je důsledkem přítomnosti vzduchu v rozvodu za vodoměrem, kde vlivem kolísání hydrodynamického přetlaku ve vodovodní síti, dochází k jeho stlačování a rozpínání a tím ke změnám proudění vody přes vodoměr, což však ještě nepotvrzuje výskyt poruchy. Pro získání představy o těsnosti rozvodů za vodoměrem, doporučujeme důkladně odvzdušnit rozvodný systém a provést výše uvedené kontrolní měření.

Popis vodoměru 

 

  • Jestliže dojdete k závěru, že se skutečně jedná o poruchu, prověřte dostupnost, kompletnost a správnost dokumentace a pokuste se předem zjistit maximum informací o vodovodní síti, na které se únik nachází (materiály, dimenze a trasy potrubí, tlakové poměry, odbočky, polohy a funkčnost uzávěrů, hloubky uložení, informace o předchozích opravách, výskyt ostatních sítí v okolí apod.). Základním předpokladem pro úspěšné měření je znalost polohy vedení, dimenze a materiálu vedení a i zdánlivě bezvýznamná maličkost může mít zásadní vliv na správné vyhodnocení výsledků!
  • Zjistěte měřením na vodoměru, o jak velký únik se jedná v m3/den, l/min., nebo l/s. Poruchy pod 20 m3/den se hledají velice obtížně, pod 10 m3/den jsou téměř nehledatelné.
  • Zajistěte, aby potrubí, na němž se hledá porucha, nebylo zavzdušněné a bylo pod tlakem min. 200kPa (2 atm.)!
  • Zavolejte nám a my se vynasnažíme Vám v nejbližším možném termínu  pomoci.

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Ořechov u Brna

Nikolčice

Šitbořice

Ořechov u Brna

další odstávky