Kanalizační přípojky

Pro zřízení kanalizační přípojky je třeba získat stanovisko technického útvaru VAS, divize Brno-venkov a  schválenou projektovou dokumentaci potvrzenou příslušným provozním střediskem.  

Postup pro zřízení kanalizační přípojky

(dále KP)

1. Osobně

2. Písemně

  • žadatel zašle žádost o vyjádření včetně projektové dokumentace na adresu - VAS, divize Brno-venkov, Soběšická 820/156, 638 00 Brno

 

Žadatel do 30 dnů od podání žádosti obdrží písemné vyjádření VAS, divize Brno-venkov.

Vyjádření VAS, divize Brno-venkov vždy zasílá na korespondenční adresu uvedenou v žádosti o vyjádření.

Kontakt:

Soběšická 820/156, 638 00 Brno

fax.: 545 532 392


Ing. Kateřina Tranová, Ing. Irena Benešová 

tel.: 545 532 395, 545 532 247

e-mail: tranova@vasbv_cz

            benesova@vasbv_cz

 

Úřední hodiny

po 8:00 - 15:00
st 8:00 - 17:00
Polední přestávka 11:30 - 12:30

v jiných termínech po telefonické domluvě.  

Mimo tuto dobu je možné podávat žádosti o vyjádření a jiné žádosti na sekretariát divize či na vrátnici.

V žádosti bude uvedeno:

  • jméno žadatele a adresa k doručení
  • objekt, ke kterému požaduje vybudovat KP a jeho umístění (katastrální území, parcelní číslo, příp. lokalita, ulice, číslo popisné)
  • přílohou žádosti musí být - přehledná situace (katastrální mapa) s vyznačením místa stavby

Doručená žádost bude vyřízena technickým úsekem písemně a doručena na adresu žadatele. V případě souhlasného stanoviska obdrží žadatel:

  1. souhlasné vyjádření k vybudování KP s uvedením podmínek pro realizaci přípojky,
  2. situaci dotčené lokality s vyznačenou trasou stávajícího vodovodu, na který je možno KP napojit,
  3. technické podmínky ke zpracování projektové dokumentace a realizaci kanalizační přípojky,
  4. formulář pro odsouhlasení projektové dokumentace na příslušném provozním středisku a pro uzavření dohody o vlastní realizaci KP.

Žadatel se s projektovou dokumentací KP a formulářem dostaví na příslušné provozní středisko, kde mu bude po odsouhlasení projektová dokumentace potvrzena razítkem a bude podepsána dohoda o vlastní realizaci KP.

Pro případ zrušení KP se žadatel obrátí přímo na příslušné provozní středisko.

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Ořechov u Brna

Nikolčice

Šitbořice

Ořechov u Brna

další odstávky