Kvalita vody

Informace o tvrdosti vody v jednotlivých obcích divize Brno-venkov.

Pro zjištění kvality vody prosím zadejte obec a budete přesměrování na požadované informace.

Komentář:

Pokud jste nenalezli aktuální rozbor ve své obci, nebyla Vaše obec zařazena do programu kontroly kvality vody pro daný rok. Tento program kontroly kvality vody je každoročně vytvářen dle požadavků uvedených ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č.252/2004 Sb. ve znění pozdělších předpisů, kde je stanovena minimální četnost odběrů a rozsah rozborů vzorků pitné vody. Aktuální rozbor vody najdete v některé z dalších obcí připojených na Váš skupinový vodovod.

Nevíte, na který vodovod je Vaše obec připojena?

Hledejte v přehledném seznamu vodovodů divize Brno-venkov.

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Ořechov u Brna

Ořechov u Brna

další odstávky