Měření a monitoring vod

- útvar se zabývá:  

 • měřením průtoků a hladin na stokových sítích s možností vzorkování
 • návrhem a realizací monitoringu odvodnění měst a obcí pro přepočet a verifikaci kanalizačních sítí (měrné kampaně - měření průtoků, hladin a srážek)
 • měřením průtoků na čistírnách odpadních vod (přítoky, odtoky, ...)
 • měřením průtoků na odběrných objektech a na výustích tepláren, elektráren, průmyslových podniků, ...
 • úředním měřením průtoků - autorizace
 • posuzováním funkční způsobilosti systémů na stanovení průtoků a proteklého množství odpadních vod v souladu se zákonem o vodách č. 150/2010 Sb. vyhláškou MŽP č. 123/2012 Sb., nařízením vlády č. 143/2012 Sb. a TNV 25 9305
 • návrhem a dodávkou stacionárních systémů měření průtoků včetně prvotní kalibrace
 • posouzením stavu a rekonstrukcí stávajících měrných systémů (úprava měrných žlabů a přelivů včetně opravy nebo doplnění elektronické části - dle požadavků platné legislativy TNV 25 9305)
 •  jednorázovým týdenním měřením pro poplatková hlášení dle zákona o vodách
  č. 150/2010 Sb.,
  vyhlášky MŽP č. 123/2012 Sb., nařízení vlády č. 143/2012 Sb.
  a zákona o vodovodech a kanalizacích č. 76/2006 Sb. 
 • dodávkou průtokoměrů, měrných žlabů, přelivů a vzorkovačů
 • měřením srážek
 • technickou a poradenskou činností v oblasti měření průtoků a odběrů vzorků

 

     

Havárie v divizi

Rosice

všechny havárie

Odstávky v divizi

Ořechov u Brna

Nikolčice

Šitbořice

Ořechov u Brna

další odstávky