Měření průtoků

Měření průtoků odpadních vod na stokových sítích a ČOV


Měření průtoků odpadních vod, s tímto pojmem se v poslední době setkáváme stále více. Od okamžiku platnosti zákona o poplatcích za vypouštění odpadních vod do povrchových, se nastartovala problematika měření průtoků i vzorkování.

Požadavky na měření průtoků vycházejí od provozovatelů či majitelů kanalizací a čistíren odpadních vod, dále od vodoprávních úřadů, od projekčních organizací - pro přepočty stokových sítí (generely, studie) a od dalších složek či organizací.

Měření průtoků odpadních vod můžeme rozdělit na:
  • měření průtoků odpadních vod stacionárními nebo mobilními prostředky na stokových sítích s možností vzorkování

            301.jpg                  303.jpg

  • měření průtoku na výustích pro potřeby poplatkových hlášení (jednorázové týdenní měření)

            101.jpg                   102.jpg

  • stacionární systémy měření průtoků na komunálních nebo průmyslových čistírnách odpadních vod (přítoky, technologické linky, odtoky)

               201.jpg                           202.jpg

  • měření průtoků v zemědělství, průmyslu - např. v teplárnách, v elektrárnách, ve výrobních závodech, ...

            001.jpg                 PIC00012.jpg

 

 

 

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Ořechov u Brna

Nikolčice

Šitbořice

Ořechov u Brna

další odstávky