Odečet vodoměru

Množství dodané vody se měří vodoměrem, který je stanoveným měřidlem.

 

Odečty vodoměrů jsou prováděny dle zpracovaného harmonogramu odečtů. V rámci divize Brno-venkov  jsou celkem uplatňovány 3 odečtové cykly:

 

  • měsíční - pro průmyslové podniky a organizace s největší spotřebou vody
  • čtvrtletní - pro bytová družstva, společenství vlastníků, menší průmyslové podniky, organizace s nižší spotřebou vody
  • roční - pro obyvatelstvo

 

V případě, že v době odečtu není vodoměr přístupný (z důvodu nepřítomnosti majitele nebo obyvatele bytového domu), zanechávají pracovníci naší společnosti na místě odečtový lístek, na kterém může odběratel zaznamenat stav vodoměru a odečtový lístek poté zaslat poštou na adresu naší divize.

 

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.

Divize Brno-venkov

ZÁKAZNICKÉ ODDĚLENÍ

Soběšická 156, 638 01, Brno

Tel: 545 532 223 

 

Hlášení stavu vodoměru je též možné provést telefonicky nebo e-mailem na příslušný provoz .     

 

Kontakty


Pokud nedojde k odečtu vodoměru a majitel nezašle odečtový lístek se stavem vodoměru, je spotřeba vody stanovována odhadem dle spotřeby v předchozím srovnatelném období
 ( u čtvrtletních odečtů spotřeby vody za srovnatelné čtvrtletí minulého roku, u obyvatelstva dle spotřeby vody v minulém roce).

V případě, že ve dvou po sobě jdoucích obdobích nedojde ze strany naší divize z důvodu nepřístupnosti vodoměru k fyzickému odečtu vodoměru, jsou odběratelům zasílány dopisy se žádostí o umožnění odečtu vodoměru.

V případě, že není osazen vodoměr, se množství odebrané vody stanoví podle směrných čísel roční potřeby vody (viz paušální stanovení množství). 

 

Havárie v divizi

Rosice

všechny havárie

Odstávky v divizi

Ořechov u Brna

Nikolčice

Šitbořice

Ořechov u Brna

další odstávky