Osazení podružného vodoměru

V případech, kdy část odebrané vody není odváděna veřejnou kanalizací (zejména voda použitá na závlahy), má odběratel možnost řešit tuto situaci zřízením odbočky za hlavním vodoměrem s osazením podružného vodoměru.

Zákon č. 274/2001 Sb. § 19, odstavec 7 stanoví, že jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypouštění do kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 m3 za rok, zjistí se množství vypouštěné odpadní vody do kanalizace buď měřením, nebo odborným výpočtem podle technických propočtů předložených odběratelem, pokud se předem provozovatel s odběratelem nedohodli jinak.

Pokud potřebujete zajistit osazení podružného vodoměru kontaktujte provozní střediska:

Kontakty

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Ořechov u Brna

Nikolčice

Šitbořice

Ořechov u Brna

další odstávky