Paušální stanovení množství (pitná voda, odpadní voda)

Paušální měření dodávky vody a vypouštění odpadních vod

Odběrná místa, kde doposud není osazen vodoměr, se měří spotřeba vody, případně vypouštění odpadních vod, dle směrných čísel ročních potřeb vody. Druhy - kategorie jsou vyjmenovány v příloze č. 12 prováděcí vyhlášky č. 428/2001 zákona o vodovodech a kanalizacích.


Pro názornost je možné uvést příklad:
Kategorie: byt s výtokem, WC a koupelnou (sprchový nebo vanový kout) 
s průtokovým ohřívačem nebo elektrickým bojlerem ……………… 46 m3/r

  • pokud je odběrné místo měřeno vodoměrem, tak dle vývoje objemu vody 
    fakturované domácnostem je spotřeba vody 79 l/ob./d, tj. 29 m3/r
  • úspora v peněžním vyjádření na 1 člena rodiny v případě vodného i stočného 
    je cca 800,- Kč za rok

Paušální karta - formuláře jsou k dispozici ke stažení ve složce Dokumenty - podklad pro stanovení množství dodané pitné vody nebo odvedené odpadní vody dle směrných čísel.

Formuláře neslouží k elektronickému podání.

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Ořechov u Brna

Nikolčice

Šitbořice

Ořechov u Brna

další odstávky