Poskytnutí podkladů o provozovaných sítích

Geografický informační systém (GIS)

 

  • zákresy sítí do situace
  • výkresy sítí
  • poradenská a informační činnost

 

Poskytování dat prostřednictvím internetového portálu: 

Informace o sítích 


Poskytování dat o poloze sítí v listinné podobě

 

V případě požadavku na poskytnutí dat v listinné podobě se žadatel dostaví na VAS a.s., divize Brno-venkov, kde mu bude tato informace poskytnuta.

S sebou přinese: Mapu širších vztahů s označením umístění záměru v dané obci a ve vztahu k okolní zástavbě.

 

Poskytování dat o poloze sítí v elektronické podobě

 

V případě požadavku na poskytnutí dat v elektronické podobě zašle žadatel žádost v elektronické podobě na VAS a.s., Brno-venkov, e-mail: blatecky@vasbv_cz.

 

V žádosti budou uvedeny následující údaje:
  • Název firmy, kontaktní osoba, adresa, telefon, e-mail
  • Důvod žádosti
  • Vymezení rozsahu poskytovaných dat, nejraději k e-mailu připojit soubor v *.dgn s  ohradou vymezující požadované území

 

Kontakt 

 

Za poskytnutá data může být požadována úhrada.

 

 

Havárie v divizi

Rosice

všechny havárie

Odstávky v divizi

Ořechov u Brna

Nikolčice

Šitbořice

Ořechov u Brna

další odstávky